Specialismen

In de afgelopen 15 jaar hebben we vooral expertise opgebouwd met vertalingen op agrarisch-technisch, juridisch en commercieel gebied. Heeft u een opdracht die niet in een van deze categorieën lijkt te vallen? Neem contact met ons op, samen komen we ongetwijfeld tot een oplossing.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv-nr. 48) van de Raad voor Rechtsbijstand. Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). SIGV-gecertificeerd Gerechtstolk in Strafzaken (Engels). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden, nr. 01074296. Op alle offertes en leveringen zijn de algemene voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers van toepassing.