Beëdigd

Rechtsgeldigheid in het buitenlandbûtenlân

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gemaakt door een vertaler die is beëdigd bij een van de Nederlandse rechtbanken en die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). De vertaling moet zijn voorzien van een verklaring, een handtekening en een stempel van de vertaler.

Beëdigde vertalingen zijn nodig voor rechtsgeldigheid in het land waarvoor de vertaling is bestemd, zoals geboorte– of huwelijksaktes, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsdocumenten, diploma’s, uittreksels, enz.

Wij verzorgen beëdigde vertalingen vanuit en naar diverse talen.